“¿Zer da?” (II)

Sarasaitzuko euskarazko pipitakiak 
Batek bakarrik asmatu ditu 103’g. zenbakian ipiñi genituen pipitakiak, eta berekin du onezkero eskeñitako liburua. Ona alperrentzat ¿Zer da? aien erantzupenak:
1. Allikaria. —2. Zirio paskuala. —3. Arroltzea. —4. Chunkoa. —5. Otsoa. —6. Mukia. —7 Mats zarra. —8. Laratza. —9. Gardara. —10. Orraśea. —11. Ferratara. —12. Gaztañara. —13. Librua. —14. Gerrena. —15. Idian sabela. —16. Abel gorria. —17. Beien titiak. —18. Arroltzea. —19. Gitarrara. —20. Tipulara. —21. Almiretzia. —22. Arrosadara.